讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

新疆风采电脑福利彩票:李渊为什么要出兵反隋?原因是因为他睡了隋炀帝的女人?

来源:讲历史2017-10-18 11:12:07责编:邓结人气:
字号:小号|大号
【内容导读】世界上每一场战争的爆发都是在不同的时代背景下爆发的,世界上每一场战争爆发前都会有前兆。隋炀帝杨广登基后,常年发动战争,攻打的地方离隋朝都比较远,连年的战争致使国…

福利彩票3d开奖结果 www.gb2e.com.cn

shìjièshàngměichǎngzhànzhēngdebàodōushìzàitóngdeshídàibèijǐngxiàbàode,shìjièshàngměichǎngzhànzhēngbàoqiándōuhuìyǒuqiánzhào。 

suíyángyáng广guǎngdēnghòu,chángniándòngzhànzhēng,gōngdefāngsuícháodōujiàoyuǎn,liánniándezhànzhēngzhì使shǐguókōng,mínshēng
érsuíyángzàihòuguòdeshēnghuózhēnshìhuáguì,shīxiūjiàngōng,yīnwéiguókōngjiùkāishǐsōuguāmínzhīmíngāo,láomínshāngcái,zàijiāshànghuāngyíndàozhì使shǐquánguódenóngmínfēnfēnjiē竿gānér,fǎnduìsuícháodetǒngzhì。 shàngzhèjiùshìyuānbīngfǎnsuídeyuányīn。 

duìháiyǒuyǒuzhǒngguāndiǎn,rènwéitánggāoyuānsuīshìkāiguózhījun1,quèshìdǎnxiǎoshǔdehūnkuìnéngzhībèi,dāngchūbīngfǎnsuíshìshìmínchéngde,yuānméibànmáoqiánguān。 yuānshǔzuòxiǎngchéngdelèixíng。 érbīngdezhíjiēdǎohuǒsuǒ,shìyuānshuìlesuíyángderén,méibàn,zhīnéngfǎnle,yàoránshēnjiāxìngmìngdōubǎo。 

zhèshìbèishàngliángshān。 zhèzhǒngshuōwánquánshìniēzàohēi。 

yuānshuìsuíyángréndeshì,qīngshǐzáozáo。  xiānshì,péijìnyánggōngrénshìyuān ,yuāndēngchēnghòudehàochǒngchénpéi,céngjīngchōngdāngguòtiáodejiǎo,xiàjiāngsuíyángyáng广guǎnghánggōngjìnyánggōngdegōngfēipínsònggěiyuānnuǎnbèi。 

hǎoshìzuòwánhòu,tàoláile。 

<rb>野</rb><rt>yě</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>趣</rb><rt>qù</rt><rb>谈</rb><rt>tán</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>起</rb><rt>qǐ</rt><rb>兵</rb><rt>bīng</rt><rb>反</rb><rt>fǎn</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>睡</rb><rt>shuì</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>?

tiānyuānpéijiǔ,jiǔhāněrzhī,péigàoyuān, èrlángyīnyǎngshì,shì,zhèngwéigōngrénshìgōng,kǒngshìjiàobìngzhū,wéiěr。 zhòngqíngxié,gōng 。 

jiāèrérzhāobīngmǎizhǔnbèichězàofǎn,zhèngshìyīnwéixīnderénsònggěishuì,yǒucháoshìmǎnménchāozhǎn。 xiànzàijiādōujīngjuédìngfǎnle,tánggōngnínzěnmekànne?

yuāndào, érchéngyǒumóu,shì,dāngnài,zhèngcóngzhīěr ,suànle,lǎoèrzhēnyǒuzhèxiǎng,jiùsuíba。 

hǎoxiàngyuānzhēndeshìbèièrérshìmíntuīshànghuángwèide,zhèyàngdehǎoérduōshēng。 

èr

mewènláile,yuāngǎnshuìxīnsuíyángderén,jiūjìngshìdǎnxiǎoshǔháishìdǎnwàngwéi。 

huànzuòfánrén,jiùsuànjièdǎnér,gǎnshuìma?

yàozhīdào,yuānshìzàizuìjiǔhòucáihánghǎoshìde,lùnshìxīnjiù tángshū háishì zhìtōngjiàn ,dōuzǎigāoshìzàiqīngxǐngdezhuàngkuàngxiàwángyìngshànggōng。 

péixīnshēngdechǎngjiǔ,shìhòushì。 

shí,yuānzǎojiùyǒusuíérdàizhīdexīn。 

zǎozàiniángōngyuán612niánzuǒyòu,suíyángjìngōnggāoqiánhòu,tiānxiàháihěntàipíngdeshíhòu,bèibiǎoyáng广guǎngcāideyuān,céngjīngduōhǎoyǒuwénshì yántiānxiàshì  zhōnglùnshíshì ,shēngchūcuàndǎngduóquándefǎnmìngxīn。 

děngdàonóngmínbiànlángyānzhīshí,gēnyuāndōngzhènfǎnsuíjun1dejiāngxiàhóuduānquànyuān ruòzǎowéi,yīngtiān
ránzhě,zhū ,zǎodiǎntòngxiàjuéxīn,yàoránhuǐzhīwǎn。 

yuānshì shēnrányán ,dezhèxiǎngshìhěnzàntóngā!

dāngshàngtàiyuánliúshǒuzhǔzhèngfānghòu,quànyuānbīngfǎnsuíderéngèngshìluòjué,èrérshìmín、 shì、 tiāndeqīnshìyuē、 lǎoyǒutángjiǎnděngrén,qiánhòuquànyuāngànde。 

<rb>野</rb><rt>yě</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>趣</rb><rt>qù</rt><rb>谈</rb><rt>tán</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>起</rb><rt>qǐ</rt><rb>兵</rb><rt>bīng</rt><rb>反</rb><rt>fǎn</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>睡</rb><rt>shuì</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>?

sān

yuānsuīránméiyǒuzhíjiēbiǎoshìgàn、 gàn,dànduìzhèxiēquànshuōbīngderén,shìzhúzhòngyòngde,duìmenshìyǒuhǎogǎnde,zhèzhèngshìrèntóngzhèxiērénxiǎngdebiǎoxiàn。 

rénkàn,yōu,shuíquànyuānbīngshuíshēngguāncái,zhèlǎoxiǎodexīnshìmíngbǎizhema?

zhèyànglái,quànjìnderénjiùgèngduōle。 

shíshàng,yuāndebiāozǎomíngquè,zhìxiàngzǎoyuǎn,zhīshìyàojǐnshènwéizhī。 

zàofǎnshì,mǎnghángshì,suǒtīngrènshìmínjiéjiāoháojié,liàng,dàishí。 

érshìmínyōujiāngshàngdexiōnggēnzhejiāgàn,kěndìngyàozheyuāndehào。 

rénjiārèndeshìmáotóuxiǎohuǒshìmín,érshìyuāndeèrérshìmín。 

wènyòuláile,tángcháochūniándeshǐguānmenduìzhèduànshǐyīnggāihěnshú,wéizàishǐshūshàngchùchùdōushuōyuānsuǒzuòwéi,gēnběnméiyǒuchuàngcáinéng,tàiyuánbīngzhǔyàokàodeshìshìmíndemóuluène?

jǐnjǐnshìtángtàizōngxuánménzhībiànduózuìgāoquánhòu,wéixuānchuánduóquánzhízhèngdexìng,zhèngmíngtiānxiàzuòjiāngshāndezhèngdāngxìng,duìshǐjìnhángcuàngǎima?

kǒngméiyǒuzhèmejiǎndān,mennéngtángchūshǐguāndezhèngzhìzhìhuì。 

táigāoshìmín,biǎnyuān,shìwéileyuānzàowéizhōngchén。 

<rb>野</rb><rt>yě</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>趣</rb><rt>qù</rt><rb>谈</rb><rt>tán</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>起</rb><rt>qǐ</rt><rb>兵</rb><rt>bīng</rt><rb>反</rb><rt>fǎn</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>睡</rb><rt>shuì</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>?

zhōngguóchuántǒngzhèngzhìdào,zhīchíchényánjiùzàohuángdefǎn。 

使shǐsuíyángshìmínzéi,zuòwéisuícháofāngguāndeyuān,lùnshàngzhīnéngpīnjiàn。 

jiùsuànyáng广guǎngyàoyuāndenǎodài,yuānzhīnéngjun1yàochénchén。 

yīn,yuānbīngnéngshìzhǔdòngzuòwéi,shìbèilǎoèrshìmínshēnbiāndepénggǒuyǒugǎnshàngjià,cáishìérwéizhīdezhōngchénxíngxiàng,zhèshìtángchūshǐguānduìtángdàilǐngdǎoxīndezuìgāozànyáng。 

zàiyuānmièsuídeguòchéngzhōng,yǒuxiàmiànliǎngzhǔguāntiáojiànshìyuānpíngjièrénnéngchuàngzàode。 jiùshìshōumínxīn,zàicháotínghūnkuì,suíyánghuāngyíndào,shōuguāmínzhīmíngāodeshíhòu,yuānqiàqiǎozhànlechūlái,duōpàibīngzhènzāi,kāifàngliángcāng,rànglǎobǎixìngnéngchīshàngfàn,bāngzhùyuānshōuhuòlemínxīn。 èrjiùshìqǐngqiúwàizhīyuán,yuāndediǎnzàishān西tàiyuán,línjìnjué,yuān便biànjuéshìhǎo,shìguǒfǎnsuíchénggōngle,dàoshíhòuháifèndediàogēng,shìshuāngquán,shìjuéyīngleyuāndeyàoqiú,méiyǒulewàihuàn,yuānjiùnénggèngduōdexīnfàngzàifǎnsuídeshàng。 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng。 

 • 电视剧《隋唐英雄》中,张婕妤由赵恩扮演,是为李渊晚年的内宠。那么,张婕妤是谁?历史上真的有这个人吗?张婕妤是怎么死的?在历史上,李渊当上皇帝以后,的确有张婕妤这个妃子。张婕妤,唐高祖李渊妃嫔之一。张婕详情>>

  2015-07-31 16:05:40
 • 裴寂,字玄真,唐初大臣。蒲州桑泉(今山西省临猗县西南、运城县西北)人。隋末任晋阳(今山西省太原市)宫副监。与李渊交谊深厚,为李渊太原起兵策划者之一。并以晋阳宫米九百万斛、杂彩五万段、铠四十万枚支援出兵详情>>

  2015-07-31 16:01:40
 • 唐高祖李渊(566年1月13日—635年),字叔德,祖籍陇西成纪(今甘肃秦安西北),唐朝开国皇帝,杰出的政治家和战略家。李渊祖先为陇西狄道人,凉武昭王皓七世孙,祖父李虎随北周建立者宇文泰入关中,西魏时详情>>

  2015-07-31 16:01:40
 • 刘文静(568-619)唐初大臣。彭城(今江苏省徐州市)人。字肇仁。世居京兆武功(今陕西省武功县)。隋末,任晋阳(今山西省太原市)令,与晋阳宫监裴寂结交。李渊时为太原(今山西省太原市)留守。他联络裴寂详情>>

  2015-07-31 16:01:39
 • 于谨的曾孙,于宣道之子,过继叔父于宣敏。大业末年,于志宁任冠氏县长,因为山东民变群起,于志宁辞官回乡。617年,李渊起兵入关中,任其为银青光禄大夫。629年,任中书侍郎,后加散骑常侍、太子左庶子,封黎详情>>

  2015-07-31 16:01:35
 • 黄河中为什么会出现四尊铁牛?铁牛下到底藏了什么?

  在上个世纪八十年代,黄河的河水西移,人们惊讶的发现在黄河河滩里面埋着四尊铁牛,其实早在历史上,就有记录,说在黄河里面用铁牛镇压着黄河水怪,因此,铁牛的出土让附近的百姓惊恐不已,那么真实的事件到底是怎样详情>>

  2017-10-18 11:11:53
 • 古代的美女是怎么劝酒的_客人如果不喝就杀了婢女

  酒桌文化从古至今,一直是中国乃至全世界公认的一种文化交流形式,而劝酒,或者被劝酒,好多喜欢喝酒的人都经历过,所谓酒风好不好,跟劝酒的方式有很大的关系。不过今人劝酒无非就是找几个会喝酒的,跟客人比,比到详情>>

  2017-10-18 11:06:46
 • 为什么泰坦尼克号沉没竟和木乃伊的诅咒扯上了联系?

  1912年4月14日的晚上,泰坦尼克号在冰冷的洋面上航行着,泰坦你卡号接到附近很多船只发来的冰山预警信号,但是在船上找不到望远镜,瞭望员只能用肉眼进行观测,到了快十二点的时候瞭望员发现了冰山但已经来不详情>>

  2017-10-18 11:06:28
 • 武则天暗恋狄仁杰?狄仁杰受宠的真实原因是什么?

  狄仁杰,字怀英,唐代并州太原(今太原南郊区)人。他出生于官僚家庭,少年时就进入仕途,表现不凡;在一次被人诬告后,反而得到上司的赏识,从此进入法律界,逐渐升迁到一级大法官的位置。狄仁杰是个工作狂,一年内详情>>

  2017-10-18 10:58:21

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

 • 稳中有进 稳中向好——国家统计局新闻发言人毛盛勇解读经济运行态势 2019-05-15
 • 从献血条件,看看你的身体是否达标 2019-05-15
 • 山东2018年最低工资标准提高5.5% 2019-04-03
 • 她21岁守寡,当情妇后改嫁富豪,如今老公疑似出轨 2019-04-03
 • 中国保险业新媒体5月排行榜 2019-03-28
 • 总而言之,要把足球运动从一种生存方式转变成高级需求!才能把投身足球运动的人从追逐金钱的庸俗之路引导到追求光荣与梦想的正途上! 2019-03-28
 • 浪潮孙丕恕从信息时代到智能时代 人工智能价值将爆发式释放 2019-03-27
 • 敬一丹张羽劳春燕 《焦点访谈》历任主持幕后故事 2019-03-27
 • 【理上网来·喜迎十九大】这五年,全面从严治党交出靓丽“赶考”答卷 2019-03-02
 • 西宁市城西区政企联合招商中心暨绿地分中心揭牌成立 ——凤凰网房产北京 2019-03-02
 • 怕公交站广告牌漏电?别慌!海口雨天广告牌全断电! 2019-02-11
 • 病人就医不便 护士上门服务 2019-02-11
 • 问题是现在人民是受这个社会的迫害者,没理由参与在其中。 2019-01-14
 • “屎尿罐”炸日军工兵 地雷埋进鬼子据点 2019-01-12
 • 档案君耳熟能详的旋律,鲜为人知的故事 2019-01-12
 • 16| 900| 43| 960| 652| 506| 368| 247| 586| 910|